AOPK ČR >> Metodická podpora

Metodická podpora

AOPK ČR je odbornou organizací státní ochrany přírody. Provozuje Informační systém ochrany přírody, ve které shromažďuje a zpřístupňuje veškerá data a informace relevantní ve vztahu k druhové a územní ochraně přírody a péči o krajinu (viz http://portal.nature.cz). 

Kromě bezplatného zpřístupňování dat uživatelům bez omezení a adresného poskytování dat (viz "Poskytování informací a dat") AOPK ČR dlouhodobě provádí jejich vyhodnocování a interpretaci. Poznání a zkušenosti pak formuluje do podoby doporučených postupů při realizaci konkrétních opatření v oblasti sledování stavu přírody a krajiny, zajišťování péče o vybrané části přírody a interpretace přírodního a částečně i kulturního dědictví.

AOPK ČR vydává:

Jde o metodické návody závazné pro pracoviště AOPK ČR mající přispět ke sjednocování zajišťování činností v rámci AOPK ČR.

AOPK ČR vydává metodiky s doporučenými postupy pro ostatní orgány ochrany přírody, veřejnou správu, dodavatele ochrany přírody a krajiny, hospodáře a uživatele krajiny.

Jsou doporučením stanovujícím parametry výstupů a technický popis postupů jednotlivých činností běžně realizovaných v oblasti péče o přírodu a krajinu včetně vlastností použitých materiálů, výrobků a definice pojmů. Standardy po odborné oponentuře vydává AOPK ČR, která je zpracovává ve spolupráci s akademickými pracovišti a dalšími odbornými autoritami v příslušných oborech.

Časopis vydává AOPK ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946 a lze v něm najít vybrané články na téma naší ochrany přírody.

Odborné periodikum Příroda publikuje původní odborné práce v oboru ochrana přírody a krajiny se zaměřením na území České republiky a střední Evropy.

AOPK ČR se již dlouhodobě zabývá řešením problematiky úrazů a úhynu ptáků na elektrickém vedení. Konkrétně se jedná o zabezpečení elektrického vedení proti úrazům ptáků elektrickým proudem a proti nárazům ptáků do vodičů a zemnících lan.

AOPK ČR vydává odborná stanoviska k zábranám pro ochranu migrujících obojživelníků na základě žádosti podané výrobcem předmětné zábrany.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt